Pomoć u kući

Svoju primenu i socijalnu funkciju, sistem PAMETNA KUĆA nalazi i u olakšavanju života u stambenom prostoru starim, bolesnim, slabopokretnim i osobama sa posebnim potrebama.

Sistem kućne automatike PAMETNA KUĆA, pruža neophodnu pomoć u kući starim, bolesnim, slabopokretnim, osobama sa invaliditetom i osobama sa posebnim potrebama. Na ovaj način ovim licima je omogućeno da domaćinstvom daljinski upravljaju iz kreveta ili stolice.

U slučaju da im je iz bilo kog razloga potrebna medicinska ili druga vrsta hitne pomoći, ova lica mogu da aktiviraju telefonsku dojavu na 6 preprogramiranih brojeva telefona, pritiskom na panik tastere daljinskog upravljača KR21 priveska za ključeve.

Video nadzorom je omogućeno vizuelno praćenje aktivnosti i fizičkog stanja ukućana.