Slučajevi korišćenja

Samo mašta postavlja granice...

PAMETNA KUĆA™ omogućava integraciju i upravljanje različitim podsistemima koji su sastavni deo savremenog življenja. Integrisanim sistemima i opremom moguće je upravljati na različite načine, a moguća je i interakcija između njih koja treba da pruži dodatne mogućnosti. Samo mašta postavlja granice u pogledu projektovanja i izvođenja sistema koji će biti primeren Vašem životnom stilu i Vašim navikama. Neka Vam sledeći primeri iz prakse posluže kao inspiracija za razmišljanje o Vašoj pametnoj kući.