Upravljanje zalivnim sistemom

Automatsko i daljinsko upravljanje zalivnim sistemom se realizuje na kućama sa dvorišnim zelenilom i baštama

Aktiviranje zalivnog sistema može se inicirati:

  • automatski preprogramiranjem u realnom vremenu (vremenski intervali uključenja i isključenja)
  • automatski merenjem senzorima vlažnosti zemljišta
  • daljinski univerzalnim daljinskim upravljačem, telefonom, preko interneta ili touch screen-a.