Upravljanje rasvetom

Upravljanje rasvetom obuhvata kako mogućnost komandovanja uključi/isključi, tako i mogućnost dimovanja što je posebno interesantno za stvaranje posebnih efekata ambijenta.

Upravljanje rasvetom je moguće uključiti u scenarije i na taj način ih automatizovati. Ovaj vid upravljanja je podržan od strane svih kanala kontrole: daljinskim upravljačem, putem touch screen-a, putem telefona i interneta.

Sistem PAMETNA KUĆA omogućava sledeće funkcionalnosti u daljinskom upravljanju unutrašnjom i spoljašnjom rasvetom:

  • daljinsko i automatsko uključivanje i isklučivanje svih tipova rasvete
  • daljinsko i automatsko dimovanje klasične i halogene rasvete
  • funkcija "uključi sve" i "isključi sve"
  • različiti programski scenariji simultanog uključivanja/isključivanja izabranih grupa spoljašnje i unutrašnje rasvete koji se aktiviraju jednim pritiskom tastera
  • menjanje ambijenta u domu jednim pritiskom tastera
  • automatsko uključivanje i isključivanje spoljašnje rasvete po zalasku/izlasku sunca

Korišćenjem mikromodula za upravljanje rasvetom, ne narušava se ni spoljašnji izgled prekidača ni enterijerski sklad tj. uvek je moguće koristiti galanteriju vašeg omiljenog proizvođača.