Upravljanje bazenskom tehnikom

Daljinsko upravljanje bazenskom tehnikom najčešće obezbeđuje isporučilac bazena i bazenske opreme tako da se postojeći sistem lako integriše u sistem PAMETNA KUĆA™.

Ukoliko projektant i izvođač bazena nije predvideo daljinsku kontrolu opreme bazena, sistem automatizuje kontrolu pumpe, grejača i rasvete bazena.

Putem touch screen-a moguće je postaviti željenu temperaturu vode, a automatika će da vodi sistem i održava tu temperaturu. Takođe, ako je proces zagrevanja bazenske vode deo sistema za grejanje objekta, Pametna kućaTM omogućava da se ceo sistem automatizuje i uskladi. Sve ovo je deo sistema za uštedu energije.