Univerzalni modul UM7206

Univerzalni modul UM7206 koristimo u sistemu PAMETNA KUĆATM kada kontrolišemo uređaje koji rade na niskom naponu do 24 V, i kada želimo zvučnu indikaciju pri aktiviranju uređaja.

Funkcije univerzalnog modula UM7206 su:

  • daljinska ili ručna uključi/isključi kontrola niskonaponskih uređaja do 24V i 5A
  • zvučna indikacija sa tri ili četiri bipa pri aktiviranju uređaja (može se isključiti)
  • kontinualni mod prekidanja (uključuje uređaj kada primi komandu "uključi", a isključuje uređaj kada primi komandu "isključi")
  • momentalni mod prekidanja (uključuje uređaj 3-5 sekundi po prijemu komande "uključi" i automatsko isključivanje uređaja)

Tehničke karakteristike:

  • Napajanje: 230V; 50Hz
  • Signal: X10
  • Dimenzije: 55x90x38mm 
  • Potrošnja: <5W
  • Temperatura ambijenta: -10°C do +50°C