Upravljačka konzola SC9000

Za korisnike koji žele da kućnom automatikom upravljaju mobilnim/fiksnim telefonom ili žele i inteligentan alarmni sistem, kao primopredajnik koristimo upravljačku konzolu i telefonsku alarmnu centralu SC9000.

SC9000 je telefonska alarmna centrala i uprvljačka konzola za upravljanje kućnom automatikom. Omogućava pored upravljanja daljinskim upravljačima i upravljanje kućnom automatikom i putem mobilnog ili fiksnog telefona. Ujedno je i alarmna centrala na koju se vezuju bežični i žični senzori pomeraja i senzor dima. Integriše kućnu automatiku i alarmni sistem u jedinstveni inteligentni alarmni sistem koji uz standardne funkcije klasičnih alarmnih sistema (sirena, telefonska dojava, zone,...) ima i dodatnu funkciju simulacije prisustva kada je stambeni objekat prazan i aktiviranja automatizovanih urađaja u slučaju alarmnog stanja.

Funkcije:

  • Upravljanje kućnom automatikom putem telefonskim putem
  • Primopredajnik koji prima RF signal sa daljinskih upravljača I pretvara ga u X10 upravljački signal
  • Simulacija prisustva kada je kuća prazna
  • Alarmna centrala sa integrisanom sirenom od 110 Db, dojavom na 6 telefonskih brojeva, do 32 dodatna bežična magnetna senzora, PIR detektora ili senzora dima i dva žična.