Filter FD10

Da bi sprečili eventualne smetnje i zaštitili prenosnu frekvenciju od spoljašnjih i "nečistoća" u samoj elektro-mreži, kao i da bi ostvarili prolaz upravljačkog signala sa faze na fazu, koristimo filtere/ukrštače faza FD10.

Za prenos digitalnog upravljačkog signala po X10 protokolu na frekvenciji od 120 kHz, koristimo postojeću elektroenergetsku mrežu na 50 MHz i 220V. Obično svi uređaji u stambenoj jedinici sa kojima želimo daljinski da upravljamo i obuhvatimo ih sistemom kućne automatike PAMETNA KUĆATM, nisu na istoj fazi. Najčešće se nalaze na sve tri faze. U tom slučaju u razvodnu kutiju na DIN šinu (šest osiguračkih mesta) postavljamo tri filtera FD10 koji potpuno odsecaju sve eventualne smetnje koje se mogu javiti i potpuno filtriraju samo frekvenciju od 120kHz. Tako nam je mrežna instalacija u kući ujedno zaštićena od svih ostalih spoljašnjih frekvencija.

Funkcije FD10:

  • ukrštanje faza
  • filtriranje frekvencije i smetnji
  • Napajanje: 230V+10%-15%, 50Hz
  • Maksimalno opterećenje: 63A
  • Filtrirajuća frekvencija: 120kHz
  • Dimenzije: 35x80x65mm
  • Temperatura ambijenta: -10°C do 50°C