Filteri

U baznu konfiguraciju sistema PAMETNA KUĆATM uvek treba predvideti tri filtera/ukrštača faza, koje postavljamo na DIN šinu u razvodnom ormanu. Tri filtera po dimenzijama zauzimaju 6 osiguračkih mesta u razvodnom ormanu ili tabli.

U zavisnosti od tehničkih karakteristika el.uređaja u objektu, postoji mogućnost upotrebe filtera za otklanjanje smetnji, a u prostorno velikim sistemima, zbog dužine energetskih trasa, potrebno je predvideti pojačivače signala.