PROGUARD alarmni sistem

PROGUARD™ je potpuno bežični i veoma pouzdan alarmni sistem po Securicode™ tehnologiji, sa telefonskom i GSM dojavom pogodan za sve stambene prostore gde je bezbedonosni rizik na višem nivou.

Osnovni set PROGUARD™ čine:

 • alarmna/telefonska centrala sa tastaturom i ugrađenom sirenom 105dB
 • 2xMS845 bežični detektor pomeraja ("pet immune" do 45kg)
 • KR814 daljinski upravljač
 • DS831 vrata/prozor bežični senzor
 • instalacioni CD
 • nalepnice
 • napajanje

Osnovni PROGUARD™ alarmni set je moguće proširiti sa:

 • maksimalno 32 bežična senzora
 • GSM modulom
 • "panic" funkcijom za medicinsku pomoć
 • bežičnim detektorom dima (protiv požara)
 • bežičnim detektorom vode (protiv poplave)
 • bežičnim senzorom temperature
 • bežičnim detektorom loma stakla
 • bežičnom spoljnom sirenom snage 106dB


Alarmni sistem PROGUARD™ ima sledeće funkcionalnosti:

 • telefonska dojava na 6 telefonskih brojeva
 • dvosmerni audio nadzor u slučaju alarma
 • "panik" funkcija za momentalno alarmiranje i slanje telefonske poruke
 • aktivno stanje samo spoljašnje sekcije senzora dok smo u kući
 • alarmna sirena 105dB
 • napredna bežična tehnika Securicode™ tehnologija
 • inteligentna automatska kontrola i stalna provera funkcionalnosti senzora i statusa baterije
 • jednostavna montaža (bez građevinskih radova) i mobilnost sistema u slučaju čestih selidbi

Osim ovih već standardnih funkcija koje su prisutne i kod većine drugih alarmnih sistema koji su prisutni na tržištu, glavna prednost i dodatna vrednost sistema PROGUARD™ je njegova potpuna tehnička kompatibilnost i integrisanost u sistem kućne automatike PAMETNA KUĆA™.
Povezivanjem i integrisanjem alarmnog sistema PROGUARD™ sa sistemom kućne automatike PAMETNA KUĆA™ dobijamo inteligentni alarmni sistem koji ima dodatnu funkcionalnost kroz mogućnost aktiviranja automatizovanih uređaja u slučaju alarmnog stanja (npr.paljenje svih svetla u kući i ispred kuć, spuštanje svih roletni, aktiviranje zvučnog upozorenja, itd.). Takođe, jedinstvena je i preventivna funkcija simulacije prisustva kada nema stanara u kući, aktiviranjem i deaktiviranjem rasvete ili spuštanjem i dizanjem roletni po određenom randomu (slučajnom odabiru). U koliko potencijalni provalnik posmatra kuću imaće utisak da su stanari u kući, što bi trebalo da deluje kao u funkciji odvraćanja.