TOTALGUARD alarmni sistem set

TOTALGUARD™ je alarmni sistem set sa dodatnim modulima za kontrolu rasvete. Alarmni set TOTALGUARD™ čine:

 • Alarmna/telefonska centrala SC9000 sa tastaturom i ugrađenom sirenom 100dB
 • MS90 bežični detektor pomeraja
 • KR21 daljinski upravljač
 • SH624 daljinski upravlhjač
 • 2xDS90 vrata/prozor bežični senzor
 • LM12 zidni modul za on/off/dim kontrolu rasvete (samo klasične sijalice)
 • Nalepnice
 • Napajanje

Na alarmni set može se dodati još 30 bežičnih senzora i dva žična senzora.

Alarmni sistem TOTALGUARD™ ima sledeće funkcionalnosti:

 • telefonska dojava na 6 telefonskih brojeva
 • "panik" funkcija za momentalno alarmiranje i slanje telefonske poruke
 • audio nadzor u slučaju alarma
 • aktivno stanje samo spoljašnje sekcije senzora dok smo u kući
 • alarmna sirena 100dB
 • nova napredna bežična tehnika SWT™ (Secured Wireless Technology)
 • inteligentna automatska kontrola i stalna provera funkcionalnosti senzora i statusa baterije
 • jednostavna montaža (bez građevinskih radova) i mobilnost sistema u slučaju čestih selidbi
 • daljinska kontrola jednog svetla (klasična sijalica)

Osim ovih već standardnih funkcija koje su prisutne i kod većine drugih alarmnih sistema koji su prisutni na tržištu, glavna prednost i dodatna vrednost sistema TOTALGUARD™ je njegova potpuna tehnička kompatibilnost i integrisanost u sistem kućne automatike PAMETNA KUĆA™.
Povezivanjem i integrisanjem alarmnog sistema TOTALGUARD™ sa sistemom kućne automatike PAMETNA KUĆA™ dobijamo inteligentni alarmni sistem koji ima dodatnu funkcionalnost kroz mogućnost aktiviranja automatizovanih uređaja u slučaju alarmnog stanja (npr.paljenje svih svetla u kući i ispred kuć, spuštanje svih roletni, aktiviranje zvučnog upozorenja, itd.). Takođe, jedinstvena je i preventivna funkcija simulacije prisustva kada nema stanara u kući, aktiviranjem i deaktiviranjem rasvete ili spuštanjem i dizanjem roletni po određenom randomu (slučajnom odabiru). U koliko potencijalni provalnik posmatra kuću imaće utisak da su stanari u kući, što bi trebalo da deluje kao u funkciji odvraćanja. Pored toga, značajna je i ušteda u troškovima za korisnike sistema kućne automatike PAMETNA KUĆA, koji u sklopu sistema već imaju telefonsku centralu i kontrolnu konzolu SC9000, tako da im je dodatni trošak za inteligentni alarmni sistem jedino u ceni bežičnih i žičnih alarmnih senzora.

 • 15-30m obuhvat senzora kroz zidove (100m na slobodnom prostoru)
 • 230V adapter
 • maksimalno proširenje 30 bežičnih i 2 žična senzora
 • 100dB ugrađena sirena
 • 12 sati nezavisnog napajanja sa 4 AA baterije
 • R&TTE, CE sertifikati