SAFEGUARD alarmni sistem

SAFEGUARD™ je alarmni sistem sa telefonskom dojavom pogodan za manje stambene prostore gde je bezbedonosni rizik na višem nivou.

Alarmni set SAFEGUARD™ čine:

 • SC9000 alarmna/telefonska centrala sa tastaturom i integrisanom sirenom 100dB
 • MS90 bežični detektor pomeraja
 • KR21 daljinski upravljač
 • DS90 bežični vrata/prozor senzor
 • napajanje

Na postojeći alarmni set, pored još 30 bežičnih senzora, možemo integrisati i neograničen broj žičnih senzora drugih proizvođača.

 

Alarmni sistem SAFEGUARD™ ima sledeće funkcionalnosti

 • telefonska dojava na 6 telefonskih brojeva
 • "panik" funkcija za momentalno alarmiranje i slanje telefonske poruke
 • audio nadzor u slučaju alarma
 • aktivno stanje samo spoljašnje sekcije senzora dok smo u kući
 • alarmna sirena 100dB
 • napredna bežična tehnologija SWT™ (Secured Wireless Technology)
 • inteligentna automatska kontrola i stalna provera funkcionalnosti senzora i statusa baterije
 • jednostavna montaža (bez građevinskih radova) i mobilnost sistema u slučaju čestih selidbi

Osim ovih već standardnih funkcija koje su prisutne i kod većine drugih alarmnih sistema koji su prisutni na tržištu, glavna prednost i dodatna vrednost sistema SAFEGUARD™ je njegova potpuna tehnička kompatibilnost i integrisanost u sistem kućne automatike PAMETNA KUĆA™.

Povezivanjem i integrisanjem alarmnog sistema SEFEGUARD™ sa sistemom kućne automatike PAMETNA KUĆA™ dobijamo inteligentni alarmni sistem koji ima dodatnu funkcionalnost kroz mogućnost aktiviranja automatizovanih uređaja u slučaju alarmnog stanja (npr.paljenje svih svetla u kući i ispred kuće, spuštanje svih roletni, aktiviranje zvučnog upozorenja, itd.). Takođe, jedinstvena je i preventivna funkcija simulacije prisustva kada nema stanara u kući, aktiviranjem i deaktiviranjem rasvete ili spuštanjem i dizanjem roletni po određenom randomu (slučajnom odabiru). U koliko potencijalni provalnik posmatra kuću imaće utisak da su stanari u kući, što bi trebalo da deluje kao u funkciji odvraćanja.

Značajna je i ušteda u troškovima za korisnike sistema kućne automatike PAMETNA KUĆA™, koji u sklopu sistema već imaju telefonsku centralu i kontrolnu konzolu SC9000, tako da im je dodatni trošak za inteligentni alarmni sistem jedino u ceni bežičnih i žičnih alarmnih senzora.

 

Tehničke karakteristike

 • 15-30m obuhvat senzora kroz zidove
 • 230V adapter
 • 100dB integrisana sirena
 • 12 sati nezavisnog napajanja sa 4 AA baterije
 • R&TTE, CE sertifikati