X10 kontroleri

U sistemu kućne automatike PAMETNA KUĆA™, za smeštanje logike i programskih scenarija, kao i za upravljanje preko telefona ili računara, koristimo X10 kontrolere.

Za kontrolu putem mobilnog ili fiksnog telefona koristimo telekontroler SC9000, dok za smeštanje programskih scenarija i logike sistema, automatsko upravljanje u realnom vremenu i preko računara ili interneta, koristimo programabilni kontroler CM15 .