EasyTouch35

Najpopularniji model univerzalnog daljinskog upravljača za manje sisteme kućne automatike je EasyTouch35.

 

EasyTouch35 funkcije:

 • 8 u 1 (TV, VIDEO, DVD, SATELITSKA TV, KABLOVSKA TV, AUDIO, DITGITALNA SATELITSKA, KUĆNA AUTOMATIKA)
 • do 9 programskih scenarija (makroa) koji nam omogućavaju da  jednim pritiskom tastera aktiviramo prethodno podešenu kompletnu opremu
 • funkcija ,,učenja“ (preslikavanja funkcija postojećih daljinskih upravljača) omogućava upravljanje postojećom i budućom opremom koja ima IC prijemnik
 • touch screen sa pozadinskim osvetljenjem omogućava uvek komforno i lako upravljanje i u potpunom mraku
 • funkcija uključi/isključi svu automatizovanu rasvetu (ALL ON/OFF)
 • svetleća dioda i zvučni signal kao indikacija pritisnute komande

Tehničke karakteristike

 • Napajanje: 4 x AAA alkalne baterije
 • Signali: IR signal, radio signal 433MHZ, X10 signal
 • Učeća memorija: maksimum 320 komandi
 • Broj makroa: 9 makro tastera sa 20 komandi po jednom makrou
 • Domet: IR mod 3-8 m; radio signal 15-30 m