Moduli sistema PAMETNA KUĆA™

Sistem kućne automatike PAMETNA KUĆA™ je u svojoj bazičnoj varijanti sastavljen od nezavisnih upravljačkih modula, tako da je korisniku omogućeno da po potrebi vrši nadogradnju sistema ili čak premesti kompletan sistem u drugi stambeni prostor.

Montaža i demontaža sistema je maksimalno pojednostavljena, a i sam korisnik učestvuje u kreiranju svog sistema u skladu sa svojim trenutnim potrebama ili mogućnostima. Ovim postižemo 100% iskorišćenja i ekonomsko/tehnološke optimizacije sistema, sa potpunom otvorenošću i fleksibilnošću sistema za nadogradnju u skladu sa budućim novim potrebama i željama korisnika.