Upravljanje mobilnim i fiksnim telefonom

Sistemom kućne automatike Pametna kuća™ može se daljinski upravljati i preko mobilnog ili fiksnog telefona, sa bilo koje lokacije koja je pokrivena telefonskom mrežom (GSM ili fiksna telefonija).

Funkcija upravljanja i kontrolisanja kućne automatike telefonom najčešće se koristi za kontrolu klime, grejanja, bojlera, saune, bazena i ostalih većih potrošača kojima je potrebno određeno vreme da dostignu odgovarajuće temperature i da "pripreme" kuću za dolazak stanara. Ova funkcija nam takođe omogućava da ostvarimo značajne uštede u potrošnji energenata.