Upravljanje računarom

Magiesta software omogućava jednostavno, a sigurno upravljanje putem interneta.

Konektujte se iz Vaše kancelarije, sa aerodroma ili sa drugog mesta na Vašu kuću ili stan, proverite stanje opreme i uređaja i podesite sve podsisteme tako da rade shodno Vašim željama.